AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o. 

Jesenná 1

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO: 31736505

DIČ: SK2020005482

tel: +421 51 773 23 66, mobil: +421 917 341 855

a-c@a-c.sk

 

Obchodné oddelenie a fakturácia

0915 923 750

obchod@a-c.sk

 

Ekonomické oddelenie

0917 521 283

augustinova@a-c.sk

 

Technikcá podpora DeBeer / Valspar

 0915 640 488

pankuch@a-c.sk

 

Sklad Prešov

0917 521 284

sklad@a-c.sk


Sklad Banská Bystrica

Hurbanova 5, Banská Bystrica

0908 970 705

a-cbb@a-c.sk


Obchodní zástupcovia

Východné Slovensko: Tomáš Zábrecký , 0918 724 979, zabrecky@a-c.sk

Stredné Slovensko: Blažej Lukonič, 0905 981 853, a-cbb@a-c.sk

Západné Slovensko: Daniel Páter, 0905 486 508, pater@a-c.sk