Výročie


Vážení obchodní partneri, milí priatelia,

         S radosťou Vám oznamujem, že práve dnes 11. novembra 2016 spoločnosť AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o. oslavuje 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Tento úspech patrí aj Vám všetkým, ktorí nám prejavujete dôveru už mnoho rokov. Preto by som Vám rád poďakoval za doterajšiu spoluprácu a zároveň vyzval k ďalšiemu spoločnému výročiu.

         S úctou

Ing.Peter Sedlák - konateľ

 


 

Dear business partners, dear friends,

          We are pleasured to announce, that just today November 11, 2016 the company AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o. celebrates 20 years on the Slovak market. This success belongs also to all of you who have shown to us the confidence for many years. Therefore, I would like to thank you for your cooperation and also called for another perfect joint anniversary.

         Yours sincerely

Ing.Peter Sedlák -  director 

 


Aniversary 20th.pdf